facebookChinese

Idioma

Plantes domèstiques

El sector de la depuració de petits nuclis de població (cases unifamiliars, agrupacions d’edificis, hotels, hospitals, urbanitzacions, càmpings, etc.), es un sector molt específic en el tractament de les aigües residuals, on existeixen una gran quantitat d’indústries del plàstic, polièster i materials diversos, que produeixen equips compactes, dissenyats per a ser soterrats.

Aquests equips, si el disseny es l’adequat, presenten l’avantatge de que es poden ubicar en zones on la superfície disponible es escasa (soterranis, zones recreatives, jardins, etc.) sense que això produeixi mals olors o contaminació visual. Tenen l’inconvenient del transport, ja que les mides permeses per a circular per carreteres i autopistes, son molt limitades. En aquests casos es fa necessària la instal·lació de més d’un equip, encarint el conjunt de l’obra.

El disseny de les plantes compactes, es el mateix de les plantes de major mida de construcció aèria, es a dir, en el cas del BIOFILL® tipus A, 60-70 litres/habitant; en el caso del BIOFILL® tipus B, 70-80 litres/habitant, i com a element imprescindible, assegurar una bona ventilació.

Últimament, un gran nombre de fabricants de plantes compactes de tot el mon, estan produint plantes de llit mòbil, transformant els seus dissenys de plantes d’aireació prolongada en llits mòbils. En aquests casos, es ideal l’ús del BIOFILL® tipus C. Per a aquesta aplicació i per a un nombre concret d’habitants, es pot reduir fins a un 40-50% el volum de la instal·lació, o dit d’un altra manera, per a una mida de planta es pot tractar fins a un 40-50% addicional de càrrega.
Per a aquest tipus de plantes, es molt útil i recomanable la utilització dels productes BACTERIA®: ST i XS, ja que eviten la acolmatació del farciment, afavoreixen la neteja de canonades de la pròpia instal·lació i n’evita la producció de mals olors.