facebookChinese

Idioma

Nous productes

BIOLOGIA I FILTRACIÓ SL, anuncia la incorporació de nous productes sempre relacionats dins l’àmbit del tractament d’aigües, en aquesta ocasió es tracta d’equips i sistemes per a l’anàlisi ràpid de la DQO.

ASSAIG DE LA DQO (Mètode reduït)

Per a la realització de l’anàlisi de la DQO, son necessaris els següents elements:

Un recipient per a contenir la mostra i els reactius necessaris per a tractar la mostra, un element calefactor per a que es produeixi la digestió i un element per a l’anàlisi final.

En el mètode reduït, el recipient i els reactius, es subministren junts. Un tub d’assaig amb tap roscat d’un calibre determinat, conté els reactius en la seva quantitat i concentració necessàries, segons el rang de mesura que desitgem valorar.

Descarrega fitxa