facebookChinese

Idioma

Economia circular PORTADORS DE BIOMASSA FIXA BIOFILL® TIPUS “C”, “C-2” i "C-3" PER A LLITS MÒBILS MBBR I TORRES D'INTERCANVI DE FASES

A la taula següent trobareu totes les característiques tècniques de cada un dels models.

Les característiques més importants són:

  1. Major superfície útil en comparació amb d’altres portadors de mercat.
  2. Fabricació per injecció i no per extrusió, aixó permet millor adherència de la biomassa a causa de les seves superfícies rugoses protegides.
  3. Major gruix de les seves parets, que impedeix el seu trencament i la seva conversió en micro-plàstics.
  4. Millor disseny que impedeix que amb el contacte entre peces es produeixin despreniments de la biomassa ja fixada.
  5. La densitat dels portadors en general és <1. Els portadors CT, C-2T i C-3T tenen una densitat >1 i la seva utilització va dirigida al seu ús en aigües salobres i aigües de mar.

Per a una bona aplicació dels nostres portadors, dirigir-se a la nostra publicació sobre disseny de llits mòbils.

El models C-3 i C-3T, estan en vies d’estudi en planta pilot i per ara no son comercialitzables.

Quan es desitgi una oferta de portadors amb densitat >1, s’ha d’especificar en la seva sol·licitud.