facebookChinese

Idioma

NOU BIOFILL TIPUS C PER TECNOLOGIA DE LLIT MÒBIL (MBBR)

BIOLOGÍA Y FILTRACIÓN S.L. vol presentar-los amb motiu d’IFAT 2016 el nou model del seu producte BIOFILL Tipus C per llits mòbils (MBBR) per al tractament d’aigües residuals.

Amb l’objectiu d’obtenir un millor rendiment en l’aplicació del nostre farciment plàstic BIOFILL tipus C, aquest ha estat modificat respecte al seu disseny original, el qual permet una superfície específica més gran, una millora en la mobilitat de la peça en l’interior del fluid i evita en gran part que ocasionalment les aletes de diverses peces s’introdueixen en les cavitats de les altres i provoquin un desprendiment de la biomassa.

 

TECNOLOGIA DE LLIT MÒIL (MBBR)

Durant els últims 20 anys, el reactor de biofilm de llit mòbil (MBBR) s’ha establert com una tecnologia al mateix temps robusta, flexible i compacta pel tractament d’aigües residuals. La tecnologia MBBR ha demostrat el seu èxit en aplicacions per a l’eliminació de la demanda bioquímica d’oxigen (DBO), l’oxidació de l’amoníac i l’eliminació del nitrogen, en diverses configuracions de tractament diferents, dissenyades per a aconseguir una àmplia gamma d’estàndards de qualitat dels efluents, incloent límits estrictes de nutrients.

Els reactors de biofilm de llit mòbil usen elements de suport plàstic especialment dissenyats per a l’adhesió del biofilm sobre ells, els quals es mantenen en suspensió en el reactor per l’energia de les turbulències provocades per l’aeració, la recirculació del líquid o l’agitació mecànica.

En la majoria d’aplicacions, el reactor s’omple amb el suport entre una i dues terceres parts del seu volum. Les plaques perforades o tamisos col·locats a l’extrem d’efluent del reactor permeten que l’aigua tractada passi a la següent etapa del tractament, però retenen el suport dins del reactor. Potser l’aspecte més impressionant d’un MBBR és la seva versatilitat, que permet solucions creatives per part dels enginyers de disseny. La diferència clau entre la tecnologia de llit mòbil i altres sistemes de biofilm és que combina molts dels avantatges dels fangs actius amb els oferts pels sistemes de biofilm, a la vegada que prova de minimitzar les carències de cada un.

  • Com altres processos de biofilm de llit submergit, els MBBR promocionen un biofilm actiu altament especialitzat que resulta adequat per les condicions particulars d’un reactor. Aquesta biomassa especialitzada altament activa dóna com a resultat unes altes eficiències volumètriques i una major estabilitat del procés, i en conseqüència un reactor més compacte.
  • Al contrari que la majoria de processos de biofilm de llit submergit, el MBBR és un procés de flux continu, eliminant així la necessitat de rentar el suport per a mantenir el rendiment; d’aquesta manera es minimitzen les pèrdues i la complexitat operacional del pas de tractament.
  • Els reactors de llit mòbil poden oferir molta de la flexibilitat i simplicitat de la ruta de flux que tenen els processos de fangs actius, permetent configurar múltiples reactors de fluxos en sèrie per aconseguir múltiples objectius de tractament (p.ej. eliminació de la DBO, nitrificació, prenitrificació y postnitrificació). Això succeeix sense la necessitat d’un bombeig automàtic.
  • Al contrari dels processos de creixement suspès, el rendiment biològic en el MBBR no depèn del pas de separació de sòlids, perquè la majoria de la biomassa activa és retinguda contínuament en el reactor. La concentració de sòlids que surten del reactor amb el flux tractat és com a mínim d’un ordre de magnitud inferior en concentració. Com a resultat, els MBBR són compatibles amb diverses tècniques de separació diferents – no només clarificadors convencionals.
  • La versatilitat dels MBBR permet considerar la tecnologia des de diverses geometries potencials del reactor. Per millores de plantes existents, això fa que els MBBRs siguin adequats per a una instal·lació de modernització de tancs existents.

Pots llegir un article sobre llits mòbils en el següent enllaç.

5e aniversari