facebookChinese

Idioma

MBBR – Reactors de llit mòbil

Nombrosos conceptes, incloent diversos tipus de suports combinats amb diferents tipus de reactors (configuració i força motriu) han estat desenvolupats i aplicats en un format de rector de llit mòbil amb suport, per al tractament d’aigües residuals. De tota manera, actualment gran part de l’interès en reactors de llit mòbil pel tractament d’aigües residuals municipals es centra en sistemes que usen suports plàstics especialment dissenyats per crear el reactor de llit mòbil. Aquest sistema es va iniciar a la dècada de 1980, motivat per un esforç internacional per reduir les descàrregues de nitrogen al Mar del Nord en punt d’origen. A partir d’aquí es va desenvolupar el reactor de llit mòbil amb suport plàstic.

parrilla-web

Per a aplicacions amb aireació, s’usa el muntatge d’aireació de graella fabricat especialment, consistent en canonades de distribució i difusors de diàmetre petit amb forats de 2-4 mm. perforats. El disseny robust però senzill de les graelles d’aireació els permet suportar les condicions extremes del reactor tant quan està funcionant com quan està en repòs i es drena, amb la qual cosa el pes del material descansa al terra del reactor. El disseny de bombolla gruixuda, l’ús de materials inoxidables i la construcció robusta eliminen qualsevol necessitat de manteniment rutinari. L’imatge mostra un exemple.

La nostra companyia ha entrat al mercat els últims deu anys, a mesura que el procés MBBR ha guanyat popularitat i acceptació.

Un dels punts clau del procés MBBR ha estat el de desenvolupar i usar un suport plàstic robust que maximitzi l’àrea protegida, que no s’esquerdi, mentre al mateix temps promou una transferència eficient de massa des del conjunt del líquid al biofilm.