facebookChinese

Idioma

Economia circular Avantatges dels filtres percoladors amb farciments BIOFILL®

1.- Garantia de funcionament en continu. No es presenten particulars problemes deguts a brusques sobrecàrregues hidràuliques i orgàniques.

2.- Menor producció de fangs i menor quantitat. En relació a altres tractaments, aquest procediment té costos menys elevats per a l’estabilització i evacuació dels fangs.

3.- Escassa intervenció de personal. Els filtres percoladors no requereixen un control de personal competent, ja que el seu funcionament és continu i no tenen motius per a la interrupció del seu funcionament. S’ha de tenir en compte el comportament incorrecte de certs operaris de plantes de fangs activats que fan funcionar parcialment la instal·lació per tal d’economitzar energia. Un filtre percolador ha de funcionar en continu.

4.- Costos de funcionament reduïts. Respecte a altres tractaments, les despeses d’estabilització i evacuació són menors.

5.- Les superfícies ocupades per la instal·lació són molt limitades. Fins i tot tota la instal·lació pot ser subterrània en cas de necessitat.

6.- El temps de posada en marxa és reduït.

7.- Reducció dels costos globals del filtre. És un error creure que la instal·lació d’un filtre percolador comporta costos més elevats que altres sistemes. Una anàlisi senzilla durant el disseny permet verificar que el cost per habitant és el més baix, essent per tant la comparació amb altres sistemes tradicionals sempre positiva.

 

CONCLUSIONS SOBRE L’UTILITZACIÓ DEL BIOFILL®

Els farciments BIOFILL® per filtres percoladors poden representar la millor solució per al tractament d’efluents de diversos orígens tal com s’ha vist anteriorment. Els farciments BIOFILL® ofereixen avantatges concrets que es descriuen a continuació:

1.- Estalvi d’energia. El consum d’energia elèctrica és molt baix i limitat únicament al bombeig d’aigua i eventualment a la distribució superficial de l’efluent.

2.- Cost de manteniment extremadament limitat. Les intervencions són ocasionals, i concerneixen sobretot als pocs elements mecànics de la instal·lació. El cost de les peces de recanvi és molt baix.

3.- Facilitat de maneig. No és necessària la presència contínua de personal, reduint-se sovint les intervencions a simples inspeccions ocasionals.

4.- Costos d’operació. La presència extremadament limitada de personal de control i intervenció, el baix cost de manteniment, el petit consum d’energia elèctrica, el cost d’instal·lació més baix, la seva mida reduïda i absència de problemes, porten a una única conclusió: el filtre percolador és el mitjà més econòmic per a la depuració d’efluents.

Tots aquests avantatges estan garantits amb l’ús de BIOFILL®, el qual a més permet un ampli marge de seguretat en el disseny i operació de la planta.