facebookChinese

Idioma

Economia circular Càrrega i descàrrega

En el cas de la càrrega, es fa mecànicament tal com es veu en el vídeo corresponent.

La descàrrega va a càrrec de el client excepte que prèviament s’acordi el contrari. Un cop s’ha descarregat el camió o contenidor en el punt més proper a la instal·lació, l’emplenat del material es realitza de forma diferent segons sigui el tipus d’envàs, veure vídeos.

  • Les bosses de 160 litres s’obren manualment estripant la bossa amb un cuter.
  • En el cas dels embalatges de 3 m3, les bosses de plàstic o big-bags, s’han d’enlairar amb un camió ploma o grua fins al punt d’abocament del material. La bossa de plàstic negra s’obre amb un cúter per la part inferior com es veu en el vídeo. El big-bag porta un comporta inferior d’obertura fàcil.

Bosses de 60 litres.

Embalatges de 3 m3 i Big-bags