facebookChinese

Idioma

Municipal

 • Aigües residuals de ciutats i viles
 • Aigües residuals de nuclis turístics
 • Zones residencials
 • Habitatges unifamiliars
 • Serveis

 

En el sector municipal, és on major aplicació té el nostre farciment plàstic d’alta eficàcia BIOFILL®.

EN PLANTES DE NOVA CREACIÓ

Per a mitjanes i grans poblacions, es pot instal·lar en plantes de nova creació  el farciment d’alta eficàcia BIOFILL® tipus A o BIOFILL® tipus B. Instal·lar un o altre producte, és qüestió de requeriments de l’enginyer que dissenyi la planta, per a una determinada població amb el tipus A, serà necessari un reactor de menys capacitat que amb el tipus B.

Per a petites poblacions (menys de 1000 habitants), el nostre BIOFILL® tipus A, o BIOFILL® tipus B, són els farciments més adequats per als fabricants de plantes compactes, des de 1000 habitants fins a les més petites com les unifamiliars.

PLANTES DE NOVA CREACIÓ AMB SUPERFÍCIE INSUFICIENT O PLANTES EXISTENTS QUE NECESITEN AMPLIAR-SE

En aquests casos, la introducció del BIOFILL® tipus C, és l’adequat. El sistema de depuració biològic denominat MBBR (reactor biològic de llit mòbil) que consisteix en augmentar la concentració de biomassa dins d’un reactor biològic, propicia l’allotjament d’aquesta en un suport inert (un farciment plàstic), aconsegueix un augment de rendiment en l’eliminació de la càrrega orgànica, reduint el volum del reactor.

AVANTATGES

El sistema MBBR, presenta una avantatge molt important davant a altres sistemes actuals, com són els MBR (bioreactor de membrana), mentre que aquests, necessiten neteges periòdiques, inclús la substitució de les membranes, el sistema de llit mòbil no necessita manteniment, ni canvi del farciment, excepte que les aigües continguin un alt contingut d’algun producte que degradi el material del suport.

REACTORS ANAEROBIS DE FLUXE ASCENDENT

Les aplicacions i avantatges en aquests processos, serien similars a les anteriors, simplement canviaria el percentatge de farciment amb referència al volum del tanc.

APLICACIONS DE PRODUCTES BIOLÒGICS BACTERIA®, QUE COMPLEMENTEN ELS AVANTATGES DEL FARCIMENT PLÀSTIC D’ALTA EFICÀCIA BIOFILL®

Alguns productes BACTERIA®, són essencials per a incrementar el rendiment de l’eliminació de contaminants i millora del funcionament dels equips instal·lats.

 • BACTERIA BIOPOP. Per a eliminar la gras en los pous de bombeig.
  Descarrega PDF
 • BACTERIA SX. Per a eliminar greixos emulsionats en reactors biològics.
  Descarrega PDF
 • BACTERIA XNL. Per a augmentar la capacitat de nitrificar.
  Descarrega PDF
 • BACTERIA DEN. Per a desnitrificar.
  Descarrega PDF
 • BACTERIA XS. Per a activar les plantes depuradores compactes.
  Descarrega PDF
 • BACTERIA ST. Per a reduir la producció de mals olors en foses sèptiques.
  Descarrega PDF
 • BACTERIA UASB. Per a augmentar la producció de gas en processos anaeròbics.
  Descarrega PDF

Visiti les fitxes tècniques d’aquests productes.