facebookChinese

Idioma

IFAT 2016

Biología y Filtración S.L. (BIO-FIL) va participar com a expositor a IFAT 2016, presentant el seu projecte de SOLUCIONS MEDIAMBIENTALS INTEGRADES amb les tecnologies de llit mòbil (MBBR), filtre percolador i bioremediació, totes elles aplicades al tractament d’aigües residuals, fangs, residus i gasos. IFAT, l’esdeveniment més gran sobre medi ambient, ens va acollir amb gran èxit de visitants.

BIO-FIL va presentar com a novetat una maqueta a escala de planta pilot del sistema de tractament d’aigües residuals mitjançant la tecnologia de llit mòbil (MBBR) funcionant amb els nostres farciments plàstics models BIOFILL® C i BIOFILL® C-2, com a sistema òptim per a l’eliminació de la pràctica totalitat de la matèria carbonada i el nitrogen en totes les seves formes en aigües residuals. Aquesta maqueta, element bàsic de les solucions integrals, mostrava les tres etapes del tractament: Desnitrificació, eliminació de la DBO i nitrificació. La proposta pilot integrada es completava amb l’addició de productes biològics i enzims BACTERIA® al reactor corresponent, per a l’optimització de cada un d’ells: Per a l’eliminació de la matèria carbonada, BACTERIA® HX; per afavorir la nitrificació de nitrits i amoni, BACTERIA® XNL; i per afavorir la desnitrificació dels nitrats originats en el tercer reactor, BACTERIA® DEN. Se sap que el sistema de tractament MBBR és el sistema ideal per a l’augment de capacitat de plantes de tractament existents mitjançant fangs activats sense necessitat d’efectuar obra civil nova, o per a la construcció de noves plantes de tractament amb escassa disponibilitat de sòl. L’addició dels productes biològics augmenta l’eficiència dels processos clàssics o avançats (veure vídeo).

Altres solucions a problemes habituals en les EDAR es presentaven amb l’exposició de la maqueta clàssica de filtre percolador, també en funcionament amb els farciments plàstics BIOFILL® A i B (veure el vídeo) i també amb altres productes BACTERIA® com ara BACTERIA® BIOPOP, ANL, GEL, SXMRF i SR.

Finalment, dins de la nostra proposta d’oferir solucions integrals en el tractament d’aigües residuals i gràcies a la constant col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), vam tenir l’honor que la Dra. Carmen Gutiérrez presentés al nostre stand el seu projecte d’investigació aplicada pel tractament i reutilització d’aigües residuals industrials fortament tintades i amb alts continguts de sal. Sobre aquest tema, en una pròxima comunicació i amb el permís de l’autora, els oferirem un extracte d’aquest treball.

Volem destacar l’extraordinària expectació que van despertar les nostres maquetes, sobretot la del sistema MBBR, que va fer que més de 250 persones dels cinc continents entressin al nostre stand interessant-se pel sistema amb els productes plàstics i biològics que intervenien. Com a referència de visitants, d’Oceania ens va visitar gent d’Austràlia i Nova Zelanda; d’Àsia, Japó, Corea, Vietnam, Tailàndia, India, Iran, Malàisia, Dubai, Aràbia Saudita i Xina; d’Àfrica, Egipte, Kènia, Uganda i Sud-àfrica; d’Amèrica, Canadà, EEUU, Mèxic, Colòmbia i Xile; i d’Europa, la majoria de països.

Gràcies a tots.

Galeria: IFAT expositors

IFAT2016 - Fair 01
IFAT2016 - Fair 02
IFAT2016 - Fair 03
IFAT2016 - Fair 04
IFAT2016 - Fair 05
IFAT2016 - Fair 06
IFAT2016 - Fair 07
IFAT2016 - Fair 08

Galeria: Stand de Bio-Fil

Galeria: Muntant l’stand