facebookChinese

Idioma

Economia circular Farciments plàstics BIOFILL® d'alta eficàcia per a tractaments biològics

Els suports plàstics BIOFILL®, utilitzats com a suports de biomassa en tractaments biològics i intercanvi de fases, són fabricats únicament per BIOLOGÍA Y FILTRACIÓN, S.L., inventora dels mateixos i membre principal de el Grup BIO-FIL.

Tots els models de suports BIOFILL® són propietat de BIOLOGÍA Y FILTRACIÓN, S.L. i estan registrats a la Oficina Espanyola de Patentes i Marcas.

A la dècada dels anys 80, del segle passat, la col·laboració entre la nostra companyia, la Universitat Politècnica de Catalunya amb els professors Dr. Marti Crespi (doctor en tractament d’aigües residuals tèxtils) i el Dr. Joan Capdevila (doctor en hidràulica de fluids) i la Universitat Politècnica de Milà amb el Dr. Fabrizio Bartaletti (doctor en geometria) i la Dra. Lenna Filippeti (doctoressa en biologia) va propiciar la creació del primer model de portador BIOFILL®, que en l’actualitat anomenem BIOFILL® tipus A, per al tractament d’aigües residuals mitjançant la tècnica de filtre percolador.

Al llarg del temps s’han creat nous portadors per a la mateixa aplicació i també per a les noves aplicacions creades en anys recents, com ara el llit mòbil MBBR i el llit mixt BIOMBBR-MBR AE.

Estudis específics en laboratori, modificacions i assaigs en plantes pilot durant dècades, han portat a realitzar les actuals estructures geomètriques esferoïdals per tal d’obtenir la màxima eficiència en les seves aplicacions. El nostre propòsit era constituir una alternativa vàlida a tots els farciment minerals i metàl·lics, permetent rehabilitar el sistema de filtre percolador com el procés més eficaç, més segur i més econòmic per a la depuració de tot tipus d’efluents residuals, intercanvi de fases i eliminació d’olors.

 

CARACTERISTIQUES DELS PORTADORS

Tots els models de portadors plàstics BIOFILL® estan fabricats per injecció de tecnopolímers especials, normalment recuperats envasos no usats destinats a indústries farmacèutiques, cosmètiques i de begudes que no complien amb els estàndards de disseny que aquestes indústries exigeixen. En cap cas les nostres matèries primeres provenen de materials que hagin pogut ser contaminats per productes tòxics, olis, materials de rebuig d’indústries químiques, indústries de l’automòbil, indústries del petroli, etc. Els nostres productes compleixen amb la normativa alemanya DIN EN12255-7 i disposen del certificat de fabricació de la Unió Europea CE.

Les nostres matèries primeres presenten elevades característiques mecàniques, elevada resistència al «creep» i una bona estabilitat a les exposicions prolongades a l’exterior en qualsevol clima i en especial a les radiacions solars, concretament als raigs UVA a causa de l’addició de negre de fum durant la seva fabricació. Els diferents farciments presenten una gran resiliència a la recuperació per compressió i una gran resistència als agents químics, físics i biològics amb els quals entren en contacte durant la seva utilització. Aquests materials de procedència diversa són triturats, rentats, extrusionats, grancejats i tenyits de color negre o gris que diferencien les característiques d’ús entre ells, excepte demanda d’altres colors. 

Només sota demanda del client s’utilitzen materials verges o d’altres característiques, sempre que compleixin amb els nostres estàndards.