Planta pilot amb el sistema AEMBBR-MBR

BIOLOGIA I FILTRACIÓ SL està realitzant un estudi en planta pilot sobre un nou sistema de tractament d’aigües residuals denominat AEMBBR-MBR emmarcat dins el projecte REGIREU de la Comunitat RIS3CAT Aigua, cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional ( FEDER). El sistema consisteix en la combinació de dos sistemes ja existents i altament provats en la seva eficiència, llit mòbil (MBBR) i bioreactor de membranes (MBR).

L’objectiu de l’estudi consisteix a determinar quin augment de rendiment en eliminació de la DBO, nitrogen i matèries en suspensió, pot obtenir el nou sistema sobre el de fangs activats tradicionals, dit d’una altra manera, quina capacitat d’augment de càrrega a tractar pot suportar en una instal·lació existent o l’estalvi de superfície-volum en una instal·lació nova a construir i estalvi d’energia en tots els casos. El sistema AEMBBR-MBR s’està assajant en una depuradora urbana i també amb aigües residuals d’una indústria tèxtil amb alta càrrega de nitrogen.