Productes biològics BACTERIA®

MICROORGANISMES ESPECÍFICS per millorar els tractaments biològics

Productes biològics BACTERIA®, microorganismes

 

Microorganismes específics per a millorar els tractaments biològics

Els productes biològics BACTERIA® són una combinació de microorganismes especialitzats d’ origen natural junt amb d’ altres ingredients. La seva utilització permet complir amb els límits legals respecte a la càrrega de vertut, optimitzant els costos del sistema de tractament. El carbó actiu en pols, quan s’ inclou en el producte, actua com a amortidor mitjançant l’absorció de compostos tòxics o inhibidors, i al mateix temps aporta un suport inert per al creixement de les capes bacterianes.

 

Avantatges i beneficis de la seva aplicació

 • S ’addiciona directament en el sistema de tractament sense necessitat d’ hidratar-lo prèviament.
 • Embassat en paquets, de pes conegut, amb un emvoltori soluble en aigua.
 • Fàcil i segur en el seu us i manipulació.
 • Redueix el cost d’ additius químics.
 • Baix cost d’ aplicació.
 • Temps de vida llarg.
 • Resposta ràpida en casos d’ emergència.

Els productes BACTERIA®, tenen una amplia gama d ’aplicacions. Visiti la pàgina de sectors d’ aplicació i les fitxes tècniques de cada producte.

 

sol·licita més informació o truca'ns +34 93 734 93 07

Aigües residuals municipals i de la indústria alimentària

 • BIOPOP. Elimina greixos en pous de bombeig, trampes i clavegueram.
  Descarrega PDF
 • DEN. Per a desnitrificar, converteix nitrats en gas nitrogen.
  Descarrega PDF
 • XNL. Augmenta la nitrificació en sistemes biològics, converteix amoni en nitrats.
  Descarrega PDF
 • SK. Absorbeix i degrada olis flotants.
  Descarrega PDF
 • SX. Degrada matèria orgànica, olis i detergents en col·lectors i claveguerams. Excel·lent en sistemes de llots actius.
  Descarrega PDF
 • CW. Millora el rendiment de plantes biològiques en climatologia freda.
  Sol·licitar més informació

 

Veure tots els àmbits

Tractaments anaerobis

 • AD. Millora la digestió anaeròbia i la producció de gas.
  Sol·licitar més informació
 • SXM. Actua en estacions de bombeig, zones anaeròbies, eliminant contaminants i olors.
  Sol·licitar més informació
 • UASB. Afavoreix el creixement microbià en processos anaerobis de fluxe ascendent, eliminant les mantes de greixos en la superfície i afavoreix la solubilitat de la matèria en suspensió en el reactor.
  Descarrega PDF

 

Veure tots els àmbits

Aplicacioes descontaminants per a l'aigua residual industrial provinent de la indústria pesada: química, petroli, tèxtil, farmacèutica i altres

 • HT. Treballa a altes temperatures en sistemes biològics.
  Sol·licitar més informació
 • HX. Per a efluents industrials o municipals amb components industrials, actua sobre matèries inhibidores.
  Descarrega PDF
 • XR. Degrada hidrocarburs en aigües de refineries, industria química, tèxtil i farmacèutica.
  Sol·licitar més informació
 • PR. Especial per a degradar hidrocarburs.
  Descarrega PDF
 • SR. Redueix la producció de llots.
  Sol·licitar més informació
 • TM. Restableix l’equilibri en sistemes biològics.
  Sol·licitar més informació
 • XF. Elimina organismes filamentosos. Augmenta el retorn de fang al sistema, millorant la coagulació i redueix els sòlids a l’efluent.
  Descarrega PDF
 • XP. Degrada lignines, cel·lulosa, pasta de paper i altres.
  Descarrega PDF
 • XRC. Adsorbeix i degrada abocaments de petroli.
  Sol·licitar més informació

 

Veure tots els àmbits

Control de mals olors

 • ANL. Per al control de mals olors generats per sulfurs i els seus compostos, sobre tot àcid sulfhídric. Degrada compostos orgànics en condicions anaeròbies. Controla els  olors de mercaptans i àcids orgànics.
  Descarrega PDF
 • ECL. Desodoritza i neteja sistemes alimentaris rics en greixos. Redueix l’amoni quaternari i altres substancies tòxiques per a plantes de tractaments biològiques.
  Descarrega PDF

 

Veure tots els àmbits

Neteges i manteniments d'instal·lacions i paviments

 

Veure tots els àmbits

Fosses sèptiques i instal·lacions domèstiques

 • ST. Neteja i desodoritza foses sèptiques.
  Descarregar PDF
 • XS. Per a activar foses sèptiques.
  Descarregar PDF

 

Veure tots els àmbits

Solucions per a Piscifactoría, acuicultura, agricultura i ramaderia

 

Veure tots els àmbits

Bioremediació d’aigües subterrànies i sòls contaminats

 

Veure tots els àmbits