Sistemes de depuració d'aigues residuals Biofil

Biofil està especialitzat en sistemes de depuració d‟aigües residuals de diferents orígens i sectors industrials.

Les diferents aplicacions i combinacions de cada tecnologia aconsegueix grans estalvis energètics i optimitza els resultats.

Depuració d' aigues

Reactors de llit mòbil.


Les diferents aplicacions i combinacions de cada tecnologia aconsegueix grans estalvis energètics i optimitza els resuBio-fil fabrica reactores de lecho móbil con grandes resultados en todo el mundo para la depuración y filtración de aguas residuales . Es el tratamiento biológico basado en el crecimiento de biomasa sobre soportes plásticos móviles en el interior del reactor biológico.ltats.

Filtres percoladors

Un filtre percolador (també anomenat filtre biològic o llit bacterià) és un sistema de tractament d’aigua aerobi que utilitza cultius fixos no submergits.

Aquest sistema de depuració i filtració està format per peces de material plàstic d’alta superfície específica on es desenvolupa i s’adhereix un cultiu bacterià. L’aigua residual pretratada o decantada és ruixada sobre el filtre, entrant en contacte amb els bacteris que degraden la contaminació.

AEMBBR MBR, el tàndem perfecte

Biofil compta amb un nou sistema de reutilització d’aigües residuals

El nou sistema de reutilització d’aigües residuals que uneix dues tecnologies Biofil, el llit mòbil (MBBR) i bioreactor de membranes (MBR).

Sistemes de depuració i filtració d'aigües


L’augment de la preocupació per la preservació de l’aigua i l’escassetat provoca que Biofil continuï evolucionant en tecnologies, optimitzant recursos i millorant els resultats en la qualitat de l’aigua. Això ens ha portat a patentar sistemes de depuració de les aigües residuals de gran impacte positiu al medi ambient.

Les seves aplicacions són diverses atès els variats orígens de les aigües residuals en els diferents sectors de l’alimentació, el farmacèutic, químic, la indústria pesada, el tèxtil, municipal, ramader…

Contacti ara per a més informació

Resoldrem dubtes i projectarem la millor alternativa per a cada cas

    Accepto la política de privacitat.