Exposem a AQUATECH AMSTERDAM 2017

Exposem a AQUATECH AMSTERDAM 2017

Com BIO-FIL GROUP exposem i vam participar novament com a expositor a la fira Aquatech Amsterdam 2017, presentant la seva maqueta del seu sistema MBBR al complet, acompanyada d’un diagrama de funcionament dinàmic i d’una instal·lació real en una animació 3D. També es va presentar la maqueta del sistema de filtratge d’aigues, el filtre percolador. I com a NOVETAT es va presentar en vídeo el sistema ECUVal, per al tractament d’aigües residuals altament acolorides i / o altament salines.

Amsterdam, ciutat de canals, edificis monumentals, bicicletes i tramvies, acull cada dos anys la fira AQUATECH, dedicada a productes i serveis per als diversos tractaments d’aigua.

Expositors i visitants de diversos països del món arriben puntuals a la cita, buscant o oferint solucions a problemes mediambientals concrets i acordant en molts casos la posada en marxa de nous projectes.

El grup BIO-FIL, com en cada edició, participa presentant les seves tecnologies per al tractament d’aigües residuals: els portadors de biomassa tipus BIOFILL C i C-2, per al sistema de llit fluïditzat (MBBR), torres d’intercanvi i eliminació d’olors, els clàssics farciments BIOFILL tipus A i B, per a filtres percoladors i filtres d’aire, productes biològics i enzims per a aigües de difícil degradació. Finalment, com a novetat, el sistema ECUVAL per al tractament d’aigües salines i acolorides

La maqueta d’un sistema MBBR ja coneguda per tots, incorporant els nostres portadors BIOFILL tipus C i C-2, va estar en funcionament acompanyada de dos vídeos. El primer presentava de forma dinàmica un esquema de funcionament complet de totes les etapes necessàries: El reactor anòxic amb agitació, que elimina el nitrat passant-lo a nitrogen gas; el reactor aerobi d’eliminació de DBO; i el reactor aerobi de nitrificació, mostrant el moviment dels portadors a causa de l’aire.

El segon vídeo mostrava una animació en 3D d’una EDAR real amb sistema MBBR en una indústria farmacèutica, també amb les seves tres etapes ben definides.

La maqueta de llit biològic o filtre percolador mostrava el funcionament d’aquest sistema amb els farciments clàssics BIOFILL tipus A i B, juntament amb vídeos d’instal·lacions reals en plantes de tractament on estan instal·lats els nostres farciments. Es pot veure com funciona el sistema de distribució de l’aigua, en el qual el moviment es realitza per la simple reacció de l’aigua en sortir pels orificis dels braços, és a dir, sense necessitat d’alimentació elèctrica. Alhora s’observa a la maqueta com el farciment distribueix i fracciona el doll d’aigua en gotes que descendeixen lentament donant un temps de retenció hidràulic molt alt.

Cas pràctic d’èxit: 25 anys en funcionament (WWTP)

Llegir més

REMODELACIÓ DELS FILTRES PERCOLADORS D’UNA EDAR MUNICIPAL

Llegir més

Els productes biològics i enzims es poden veure a la maqueta, a l’esquema animat del procés MBBR i en l’animació en 3D d’una planta real. Són productes naturals, que ajuden els propis processos d’eliminació de la DBO, nitrificació i desnitrificació.

També es presentaven productes per a l’eliminació de greixos, escumes, hidrocarburs i elements procedents de la indústria pesant. També es disposa d’una gamma de productes per al tractament de residus sòlids.

La novetat en el nostre stand va ser el sistema ECUVAL. És una tecnologia desenvolupada a la Universitat Politècnica de Catalunya per l’equip de la Dra. Carmen Gutiérrez i la base del qual és l’oxidació per descomposició del clorur sòdic (NaCl) per una cèl·lula electroquímica en combinació d’una làmpada de llum ultraviolada. L’aplicació d’aquesta tecnologia va dirigida al tractament d’aigües residuals fortament acolorides i/o altament salines, permetent la reutilització de l’aigua i altres components en gran proporció.

El nostre stand va ser visitat per més de 160 membres d’empreses i organismes de països d’Europa, Àsia, Àfrica i les dues Amèriques.