Sector primari

 • Agricultura: Neteja i envasat de productes del camp
 • Ramaderia: Residus de granges (vacu, oví, avícola)
 • Piscifactoria: Granjes de animals aquàtics (salmó, crustàcies, trutxes, etc)
 • Parcs Zoològics
 • Control d'olors en granjes

Sector primari i el tractament dels residus animals

El tractament dels residus animals  en el sector primari és molt variat. Els residus dels animals mamífers (vacu, porcí, oví i l’avícola) han de passar en alguna de les seves fases per un sistema biològic, el filtre percolador o un llit mòbil entre altres són sistemes molt eficients. Per al filtre percolador proposarem els farciments plàstics BIOFILL® tipus A o BIOFILL® tipus B. Biología y Filtración, S.L. pot realitzar-li el càlcul de les instal·lacions. Aquest tractament pot anar acompanyat de l’adició dels productes BACTERIA®.

BACTERIA®

En el cas de les aigües residuals de piscifactoria, el tractament recomanat és un llit mòbil. Aquest sistema es realitza incorporant el farciment plàstic d’alta eficàcia BIOFILL® tipus C en un sistema de fangs activats i es completa el procés incorporant productes biològics BACTERIA®.

Per a aquest tipus d’indústria, són essencialment recomanables els productes:

 • BACTERIA DLLiqua els residus d’origen animal i desodoritza l’ambient.
  Sol·licitar més informació
 • BACTERIA ECL. Afavoreix la eliminació d’olors causats per mercaptans i àcids greixosos. Redueix l’amoni quaternari i altres substàncies tòxiques.
  Descarrega PDF
 • BACTERIA ALN. Redueix sòlids fibrosos en aigües estancades.
  Sol·licitar més informació