Articles

Maqueta - Quinta da bomba

Remodelació d'una EDAR MUNICIPAL a través de filtres percoladors Durant els anys 2014 a 2016, s'ha realitzat una completa remodelació de l'EDAR Municipal QUINTA DA BOMBA a Alma...

Els sistemes biològics de llit mòbil (MBBR) han experimentat un fort impuls als últims temps per la seva flexibilitat i senzillesa en obres d’ampliació de plantes depuradores...

[:es]BIOFILL tipo A negra[:ca]BIOFILL tipus A negre[:en]BIOFILL type A[:fr]BIOFILL type A[:de]

3 CASOS D’ÈXIT DEL FARCIMENT PLÀSTIC BIOFILL® TIPUS A, 26 ANYS EN SERVEI SENSE SER SUBSTITUÏT 3 CASOS D’ÈXIT BIOFILL® DEL FARCIMENT PLÀSTICTIPUS A L'EDAR MUNICIPAL DE ...

Pharmaceutical industry (1989)

Industria farmacéutica un projecte d'èxit amb el cas del farciment plàstic BIOFILL® TIPUS A La industria farmaceutica un projecte d'èxit en el tractament d'aigues residuals a...

Balsareny un exemple de la innovació en depuració Balsareny - CAS D’ÈXIT DEL FARCIMENT PLÀSTIC BIOFILL® TIPUS A La planta depuradora de la ciutat de Balsareny (Barcelona, ...

Com disminuir els fangs a la indústria tèxtil Industria tèxtil - CAS D’ÈXIT DEL FARCIMENT PLÀSTIC BIOFILL® TIPUS A La industria tèxtil presenta en general graus de conta...

Control de greixos i olis en una EDAR CONTROL DE GREIXOS, OLIS I GREIXOS MINERALS EN UNA EDAR BIOLÒGICA - Cas d'èxit Una empresa disposa d’una depuradora biològica que no ar...

La dificultat de com reduir els nitrats a les aigües subterrànies ha estat resolta amb un nou procés de Llit Mòbil (MBBR).  El nou procés de llit mòbil (MBBR), eficient i e...

La solució als abocaments de les granges d'aus DOBLE SISTEMA DE LLIT MÒBIL (MBBR) PEL TRACTAMENT D’AIGÜES RESIDUALS AMB FORTA CÀRREGA DE NITROGEN I DBO Des de fa uns anys e...

Com millorar el rendiment d'una planta depuradora Com millorar el rendiment d'una planta depuradora i diferents PROBLEMES HABITUALS EN LES PLANTES DEPURADORES D'AIGÜES RESIDUALS ...