facebookChinese

Idioma

Notícies

La empresa BIOLOGÍA Y FILTRACIÓN, S.L., (BIO-FIL)®, en col·laboració amb Intexter (UPC), ha desenvolupat un nou sistema de tractament biològic d’aigües residuals municipal...

BIOLOGIA I FILTRACIÓ SL està realitzant un estudi en planta pilot sobre un nou sistema de tractament d'aigües residuals denominat AEMBBR-MBR emmarcat dins el projecte REGIREU de...

IFAT 2018 Making of

Ens agrada compartir amb els nostres clients i col·laboradors els problemes, solucions i satisfaccions que porta inherents la preparació i celebració d'una fira de la importànc...

BIO-FIL GROUP va participar novament com a expositor a la fira Aquatech Amsterdam 2017, presentant la seva maqueta del seu sistema MBBR al complet, acompanyada d'un diagrama de fun...

BIO-FIL Desitja als seus clients, amics i col·laboradors, pau, felicitat i prosperitat.

IFAT 2016

Biología y Filtración S.L. (BIO-FIL) va participar com a expositor a IFAT 2016, presentant el seu projecte de SOLUCIONS MEDIAMBIENTALS INTEGRADES amb les tecnologies de llit ...

NEW BIOFILL C

BIOLOGÍA Y FILTRACIÓN S.L. vol presentar-los amb motiu d'IFAT 2016 el nou model del seu producte BIOFILL Tipus C per llits mòbils (MBBR) per al tractament d'aigües residuals.Am...

5e aniversari

El mes de març del 2011 vam crear la companyia BIOLOGÍA Y FILTRACIÓN, S.L. amb l’objectiu d’agafar la fabricació dels farciments plàstics BIOFILL, que fins aquell moment i...

Aquatech 2015

Durant el passat mes de novembre es va celebrar a Amsterdam la Fira Internacional Aquatech RAI 2015, dedicada als diversos sistemes sobre tractament d'aigües (potables i residuals...

BIOLOGÍA Y FILTRACIÓN S.L ha experimentat durant l’any 2014 un increment del 62% d’unitats en la seva producció de peces de farciment dels diversos models denominats BIO...