facebookChinese

Idioma

Articles

Maqueta - Quinta da bomba

Durant els anys 2014 a 2016, s'ha realitzat una completa remodelació de l'EDAR QUINTA DA BOMBA a Almada-Seixal (sud de Lisboa-Portugal) per adaptar-la als cabdals presents i fins ...

Els sistemes biològics de llit mòbil (MBBR) han experimentat un fort impuls als últims temps per la seva flexibilitat i senzillesa en obres d’ampliació de plantes depuradores...

BIOFILL tipus A negre

L'EDAR MUNICIPAL DE LA POBLACIÓ DE BALSARENY, L'EDAR D'UNA INDUSTRIA TÈXTIL I L'EDAR D'UNA EMPRESA FARMACÈUTICA MULTINACIONAL, LES TRES PROPERES A BARCELONA, SEGUEIXEN FUNCION...

Pharmaceutical industry (1989)

Una industria multinacional farmacèutica amb dos centres de producció en Catalunya (àrea de Barcelona) disposava de plantes depuradores de prestacions reduïdes. La nova legis...

BALSARENY PLANTA

La planta depuradora de la ciutat de Balsareny (Barcelona, Espanya) va ser la primera planta depuradora inaugurada a Espanya mitjançant el sistema de filtre percolador amb un fa...

General view of the modified plant

La industria tèxtil presenta en general graus de contaminació dispars ja que depèn del subsector al qual pertany (tints, acabats, estampació, etc), però quasi totes tenen un...

FAT AND GREASE, MINERAL OIL CONTROL IN A BIOLOGICAL WWTP

Una empresa disposa d’una depuradora biològica que no arribava als resultats de depuració en l’eliminació de la DQO i NTK requerits per l’administració en el punt de de...

NO NO3

Els nitrats (NO3) i els nitrits (NO2) són ions presents a la naturalesa en petites quantitats, formant part del cicle natural del nitrogen a la terra, provinent de la lixiviaci...

Des de fa uns anys els reactors dobles de llit mòbil de biomassa fixa (MBBRs), dissenyats per al tractament d’aigües residuals, garanteixen una eficaç eliminació total del ni...

Fats in biological systems

PROBLEMA Nº 2.- TRACTAMENT D’ OLIS I GREIXOS EN SISTEMES BIOLÒGICS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES  RESIDUALS INTRODUCCIÓ Els greixos i olis que es generen en multitud de tipus d...